Den Norske filmfestivalen
 

NEW NORDIC FILMS

  Facebook twitter twitter

Nordic Co-Production og Film Financing Forum

   
19. - 20. august 2010

Dette er et todagers arrangement rettet mot produsenter, filminvestorer, distributører, filmfond og salgsagenter. Forumet er en del av det nordiske filmmarkedet New Nordic Films. Seminaret, som i år arrangeres for femte år på rad, vil ha fokus på samproduksjoner med Canada, Tyskland, Sveits, Østerrike og de nordiske landene.


Målet er å støtte spillefilmprodusenter som har filmprosjekter som har tilknytning til Norden ved å lage en møteplass der ideer kan utvikles og samarbeid kan initieres på tvers av landegrensene. Videre vil vi fokusere finansiering og alternative finansieringskilder som for eksempel private investorer i film.

Programmet for fjorårets Nordic Co-Production Forum finner du her.

Hvem kan delta?
Produksjonsselskap fra de nordiske landene, Canada, Tyskland, Sveits og Østerrike kan søke om å få delta med sine spillefilmprosjekter. Produsenter fra andre land kan også delta dersom filmprosjektet har en tilknytning til Norden enten i historie eller at produsentene spesifikt søker en nordisk co-produsent.

Filmutvalg
Det vil bli foretatt et utvalg av de innkomne prosjektene basert på kriterier beskrevet nedenfor. De utvalgte prosjektene vil bli beskrevet i vår New Nordic Films katalog som blir delt ut under arrangementet og sendt elektronisk til alle deltakerne før arrangementet. Søknadsskjemaet skal fylles ut på engelsk:

Project criteria:
  • Full-length cinema feature film
  • Suitable for an international co-production
  • Completed screenplay in English (preferably)
  • Production budget limits: from 1,5 million Euros
  • At least 30% of the budget already covered (preferably)
  • Company must have completed one international co-production
Project submission:
  • Fully completed submission form
  • Treatment in English (5 - 8 pages) to be e-mailed to roger@kino.no
Her kan du laste ned søknadsskjema .

Søknadsfrist er 5. juli 2010

I Haugesund
Basert på kataloginformasjonen, skal alle deltakerne sende inn ønsker om hvilke produsenter av de utvalgte prosjektene de ønsker å møte under forumet. Individuelle møter vil da bli satt opp av festivalorganisasjonen. I tillegg vil vi uformelle og hyggelige møteplasser der det er lett for deltakerne å bli kjent med hverandre.

Alle deltakerne vil få utdelt sin personlige timeplan når de ankommer.

Vi vil legge til rette for at deltakerne kan oppdatere seg på finansielle muligheter og samtidige trender innenfor det internasjonale markedet ved å arrangere inspirerende debatter og case-studies som fokuserer på temaer av høy relevans for det internasjonale filmmiljøet.

Samarbeidspartnere
Nordic Co-Production and Film Financing Forum arrangeres i samarbeid med Norske Film & TV Produsenters Forening, European Producers Club, Filmförderung Hamburg, Norwegian Film Commission, Norsk filminstitutt, Filmkraft Rogaland, Cineuropa og MEDIA Desk Norge og er støttet av Kultur- og kirkedepartementet, Film & Kino, Innovasjon Norge og Rogaland Fylkeskommune.

 
Canadas ambassade
Canadas ambassade

 
 
 
 
  Den norske filmfestivalen, Postboks 145 , 5501 Haugesund   |   Tlf: +47 52 74 33 70 / Fax: + 47 52 74 33 71   |