Den Norske filmfestivalen
 

NEW NORDIC FILMS

  Facebook twitter twitter
18. - 21. august 2010

New Nordic Films er et årlig filmmarked som blir arrangert innenfor rammene av Den norske filmfestivalen i Haugesund. Siden starten i 1995 har vi utviklet og utvidet arrangementet fra år til år og nå deltar rundt 300 profesjonelle filmarbeidere fra hele Europa.


På programmet har vi rundt 25 ferske nordiske filmer og vi presenterer ytterligere 10 kommende filmer som Works in progress. Nordic Co-Production Forum er en del av New Nordic Film som består av presentasjoner av rundt 20 filmprosjekter som søker finansiering og samproduksjonspartnere for å bli realisert. I tillegg arrangerer vi seminarer, debatter og case studies med høy relevans for den internasjonale filmbransjen.

Markedet er unik møteplass for internasjonale og nordiske distributører, tv-kjøpere, festivalprogrammerere, produsenter, regissører, filmfond, filminstitutt og organisasjoner.

Filmene blir valgt ut på basis av kvalitet, og det vektlegges at filmene har et internasjonalt potensial. Her kan du se et utvalg av de nordiske filmene produsert i 2010 som vi mener har høyest kunstnerisk kvalitet, størst internasjonalt potensial samt at vi legger vekt på å løfte frem unge filmskapere, debutanter og nye talenter.

New Nordic Films for Children and Youth
I 2010 introduserer New Nordic Films en egen seksjon for barnefilm - New Nordic Films for Children and Youth - innen markedet, Works in progress og Nordic Co-Production and Film Financing Forum.

I 2009 var det 265 deltakere som orienterte seg i programmet som besto av 23 filmer, 14 works in progress, 17 filmprosjekter samt faglige seminarer.

Viktig:
For å delta på New Nordic Films må man ha en profesjonell tilknytning til nordisk film. Presse har ikke adgang til New Nordic Films da visningene er lukkede markedsforestillinger.

New Nordic Films arrangeres med støtte fra Film & Kino, Festivalutvalget, Nordisk Film-& TV Fond, Nordisk Ministerråd og MEDIA programmet i EU.

For mer informasjon, se våre engelske sider eller ta kontakt med:
Programansvarlig New Nordic Films 2010
Roger Grosvold
Mobil: + 47 45 44 98 48
Fax: + 47 22 47 46 99
E-mail: roger@kino.no

 
NNF-ansvarlig Gyda Velvin Myklebust i teltet utenfor Edda Kino.(Foto: Helge Hansen)
NNF-ansvarlig Gyda Velvin Myklebust i teltet utenfor Edda Kino.(Foto: Helge Hansen)
Regiseminar under New Nordic Films 2009. Fra venstre: Moderator Elsa Kvamme, Fridrik Thor Fridriksson, Teresa Fabik, Annette K. Olesen, Arild Østin Ommundsen, Saara Cantell, og innleder Anders Refn.
Regiseminar under New Nordic Films 2009. Fra venstre: Moderator Elsa Kvamme, Fridrik Thor Fridriksson, Teresa Fabik, Annette K. Olesen, Arild Østin Ommundsen, Saara Cantell, og innleder Anders Refn.

 
 
 
 
  Den norske filmfestivalen, Postboks 145 , 5501 Haugesund   |   Tlf: +47 52 74 33 70 / Fax: + 47 52 74 33 71   |