Den Norske filmfestivalen
 

OM FESTIVALEN

  Facebook twitter twitter
H. K. H Kronprins Haakon er Den norske filmfestivalens høye beskytter.

Liv Ullmann er ærespresident for Den norske filmfestivalen.


Den norske filmfestivalen er et aksjeselskap som eies av Film & Kino, Haugesund kommune og Rogaland Fylkeskommune. Den norske filmfestivalen 2015 er den 43. i rekken.

Festivalens styre
Knut Even Lindsjørn (styreleder), Arild Kalkvik (styremedlem), Ellen Marie Solheim (styremedlem), Petter Steen jr. (styremedlem). Styret tiltres av Tonje Hardersen (festivaldirektør) og Håkon Skogrand (programsjef).

Festivalens ledelse
Festivaldirektør Tonje Hardersen og programsjef Håkon Skogrand.

Festivalen ambulerte fra 1973 – 1986 i ti norske byer før den i 1987 ble fast forankret i Haugesund. 1985 var første året med Amanda, og ti år etter startet New Nordic Films. Det var Film & Kino og norske kinoer som i sin tid initierte festivalen, og den eies med 2/3 av Film & Kino og 1/3 samlet av Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune. Den norske filmfestivalen ser det som sin oppgave å:
- Fremme filmkunsten og markedsføre norske og internasjonale filmer.
- Være det ledende møtestedet for norsk og nordisk filmbransje.
- Være en arena for drøfting av faglige og kulturpolitiske spørsmål.

 
HKH Kronprins Haakon, Den norske filmfestivalens høye beskytter (Foto: Helge Hansen)
HKH Kronprins Haakon, Den norske filmfestivalens høye beskytter (Foto: Helge Hansen)
Ærespresident Liv Ullman (foto: Helge Hansen)
Ærespresident Liv Ullman (foto: Helge Hansen)

 
 
 
 
  Den norske filmfestivalen, Postboks 145 , 5501 Haugesund   |   Tlf: +47 52 74 33 70 / Fax: + 47 52 74 33 71   |