AMANDASAMTALEN

Film- og klesindustrien & FNs bærekraftsmål: reelt ansvar og realistisk mulighet

Fra Amandasamtalen. Foto: Jan Kåre Næss

Fra Amandasamtalen. Foto: Jan Kåre Næss

Amandasamtalen - Dressed to Survive
Film- og klesindustrien & FNs bærekraftsmål: reelt ansvar og realistisk mulighet.

Tid: Lørdag 20. august kl. 14.00-15.00
Sted: Clarion Collection Amanda Hotel

Hvordan kan filmen, etikken og klesindustrien skape en bærekraftig verden? Vi vet at klesindustrien representerer en av vår tids største miljøutfordringer. Det diskuteres alt fra lovendringer, holdningskampanjer hos forbrukerne og egne bransjetiltak. Film og kunst har stor påvirkningskraft i samfunnet. Den kan både opplyse og inspirere til endringer hos sitt publikum. Filmbransjen må også selv ta et ansvar for å bli en grønnere industri. Det er allerede mange gode eksempler på dette som et ledd i det grønne skiftet f.eks. i kostymearbeidet.

På årets Amandasamtale vil vi diskutere hvordan filmens makt kan brukes til å være et godt forbilde, hvordan politikken må ta sitt ansvar ved god regulering og lovgivning, og hvordan etikken kan inspirere oss til å ta de riktige valgene og til sammen være med å skape en grønnere og bedre verden.

Amandasamtalen arrangeres av Den norske filmfestivalen, i samarbeid med Den norske kirke. 

{{loaderText}}