Filmpolitisk konferanse

aug. 22, 10:00 på Quality Hotel Maritim

FILMPOLITISK KONFERANSE: BÆREKRAFT 

Tid: Mandag 22. august kl. 10.00-14.00 Sted: Quality Hotel Maritim, Maritim Hall Pris: 350,–

Filmpolitisk konferanse 2019. Foto: Jan Kåre Ness

Filmpolitisk konferanse 2019. Foto: Jan Kåre Ness

Årets filmpolitiske konferanse vil diskutere hvordan film- og kinobransjen kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Bærekraft innen filmfeltet og filmbransjen handler om hvilke historier som fortelles, hvordan film produseres, formidling- og arrangementsgjennomføring av festivaler, kinoer og strømming, inkludering, ytringsfrihet og demokrati. 

Det er ingen mangel på vilje til endring innad i filmbransjen, men det er spredte diskusjoner og konferansen vil søke å samle diskusjonen og debattere rundt de ulike problemstillingene. Vi har stor tro på kulturens samlende kraft, og filmbransjen har vist seg å være en foregangsbransje i tidligere år. Film som massemedium har en enorm mulighet til å påvirke og opplyse, og sette ulike problemstillinger i debatt. Film har satt agenda, vært tidlig ute med å vise mulige framtidsscenarioer og speile tidsånden. Bærekraft handler om ansvarlige valg, kunnskap, ønske om å bidra på en positiv måte, tro på at det er mulig med endringer og tro på at vår bransje, filmbransjen, kan ta tak og gjøre endringer for å bidra i det grønne skiftet og bli en bærekraftig bransje. 

Konferansen vil se på produksjon av film, forvaltningen og formidlere av film, og vise gode foregangseksempler. Hvilken måloppnåelse trenger vi, hvilke virkemidler finnes og hvordan måler vi klimaeffekten av vår filmbransje? Hva gjøres på et internasjonalt, europeisk, nordisk nivå - og hvordan omsetter vi raskest gode ideer til konkret handling? 

Program:

Moderator: Jakob Berg (kommunikasjonsrådgiver, Norsk filminstitutt)

10.00 – 10.10 / Velkommen ved Tonje Hardersen, Festival- og programsjef, Den norske filmfestivalen. Kort om festivalens bærekraftsatsing.

10.10 – 11.10 / Bransjesamtalen: Hvor stort miljøavtrykk har egentlig kulturbransjen, og hva kan gjøres for å få en bærekraftig kulturbransje? Hva er festtaler og hva er tiltak som faktisk monner? Aktører forteller om utviklingen innen grønne kulturbygg og kinoer, grønt veikart for kultursektoren og klimakalkulator for filminnspillinger.

Deltakere: Mads Astrup Rønning (Creative Director, Babusjka), Arild Kalkvik (direktør, Trondheim kino) Åse Kringstad (bransjeleder, Virke Produsentforeningen).

Moderator: Kjersti Greger (Creative Producer, Klipp og Lim).

11.10 – 11.40 / Mental bærekraft: Hvor mye påvirker filmbransjen mental og fysisk helse og hvordan kan man lede en bærekraftig karriere? Hvilke strategier kan man bruke for å opprettholde sunn og effektiv samarbeid? Er dagens støtteramme innen industrien nok? Hva har endret i lyset av svaret til koronapandemien?

Deltakere: Renée Mlodyszewski (produsent, True Content Entertainment), Elisabeth Sjaastad (leder av Norsk Filmforbund) og Jonas Aakre (Society Lab, Prosjekthåndboka).

Moderator: Ingvild Bjerkeland, PhD filmvitenskap. 

11.40 – 12.10 / Lunsj

12.10 – 12.35 / Filmpresentasjon: Hør her'a!

HØR HER’A! handler om Mahmoud (15) som i løpet av en sommerferie blir stilt på store prøvelser både som bror og sønn i en pakistansk familie. Produsent Yngve Sæther (Motlys) skal presentere Kaveh Tehranis spillefilmdebut og diskutere bærekraft- og mangfoldstiltak under produksjonen.

Moderator: Kalle Løchen

12.35 - 12.50 / Presentasjon av Studio City Norway: Bærekraft er konkurransekraft – men er det for dyrt?

Studio City Norway planlegges bygget og drevet som et av verdens mest bærekraftige studiokomplekser. Er det mulig i Norge?

Ved: Dag Hvaring (CEO)

12:50 – 13:50 / Paneldebatt: Hvordan skal man sikre en bærekraftig filmproduksjon?

Hvordan få en miljøvennlig finanseringsmodell? Er dagens incentiv-politikk og finansieringsstruktur direkte miljøfiendtlig? Hvor bør grensen gå mellom miljøpolitikk og armlengde-prinsippet for kulturbransjen? Hvilke grep kan bransjen selv ta?

Paneldeltakere:  Gry Haugsbakken (Ap, Statssekretær), Grunde Almeland (Venstre, leder av Familie- og kulturkomiteen) Nina B. A. Figenschow (produsent, Tordenfilm) og Solveig Sigmond Ræstad (Midgard Film Commission Norway).

Moderator: Silje Riise Næss

13:50 – 14:00 / Avslutning

Med forbehold om endringer.

{{loaderText}}