Norwegian Archfest

NORWEGIAN ARCHFEST - SISTE AKT, NY TAKT

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg
Arkitekturfilmfestivalen Norwegian ArchFest ble arrangert for femte gang søndag 20. – tirsdag 22. august 2023 og er et samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske filmfestivalen.

ArchFest 2024 vil arrangeres søndag 18. - tirsdag 20. august. Program kommer vår 2024. 

I 2023 fokuserer Norwegian ArchFest på to store endringer av tankesett og fremtidsperspektiv innen arkitektur og planlegging – aldersvennlige og sirkulære løsninger. For noen en selvfølge, men for andre noe mas og fjas. Vi står i en brytningstid. Det er fremdeles motstand mot å bruke tid og ressurser på å forholde seg til disse endringene i samfunnet. Aldersdiskriminering og skepsis til menneskers rolle i klima- og naturkrisen stikker dypt.

Den demografiske utviklingen fører til en større andel eldre enn hva vi har forholdt oss til tidligere. Det er vår jobb å finne stedlige løsninger som tilpasser seg denne virkeligheten og i størst mulig grad tilrettelegger for gode samfunn for alle. I tillegg er vi i en tid med krise for klima og natur – og dermed oss selv, der ressurser og kostnader må vurderes på en mer kritisk og innovativ måte i nye prosjekter enn hva vi har forholdt oss til i lange tider. Vi har ikke råd til å sløse mer. Vi må ta mer ansvar.

Vi kan ikke gjenbruke gårsdagens løsninger for å utvikle morgendagens samfunn – det kan vi ikke rettferdiggjøre ovenfor dagens eller morgendagens generasjoner. Det handler litt mindre om barnefamilier og lineære byggeprosesser, og veldig mye mer om aldersvennlige lokalsamfunn og sirkulære løsninger i hver del av prosjektet.

Målet med ArchFest er å treffes, være vitne til og reflektere sammen rundt aktuelle tema, slik at vi står hverandre nærmere i fremtidige samtaler der ulike perspektiv legges til grunn for konklusjoner. Foredragene skal gi påfyll og skape reaksjoner. Filmene skal gi rom for å fordøye og energi til å diskutere. Målet med arkitekturfilmfestivalen er å bevege og skape bevegelse. Basert på tidligere års erfaringer, alt ligger til rette for innholdsrike dager sammen.


Program Norwegian Archfest 2023

-

I år kommer:

Aina Tjosås, ABO Plan og Arkitektur

Gunnar Berglund, Asplan Viak

Maria Molden, Bergen kommune

Eivor Vik, Holon Arkitektur

Elin Hansen, Miljøstiftelsen ZERO

Harald Brynlund-Lima, Link arkitektur

Åshild Wangensteen Bjørvik, Mad arkitekter

Poppy Kalesi, Rogaland fylkeskommune

Jerome Picard, LOCAL

Fredrik Barth, Vill arkitektur

Anne Berit Rafoss, Aldersvennlig Norge

Kirsti Sveindal, Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke

Flere navn er på blokka og avklares snarlig. Utfyllende program kommer. Filmene legges til fortløpende.

I kjent stil avholdes konferansen hos som HOLON Arkitektur og festen mandag kveld arrangeres av Vikanes Bungum Arkitekter.

Målet med ArchFest er å kombinere utfordrende filmer, både dokumentariske og fiksjon, med foredrag som engasjerer og inspirerer. Norwegian ArchFest skal være en relasjonsskapende arena for profesjonelle arkitekter, planleggere og urbanister. 

Norwegian ArchFest arrangeres av Enhet for byutvikling i Haugesund kommune og Den norske filmfestivalen i Haugesund, i samarbeid med HOLON Arkitektur, Vikanes Bungum Arkitekter, Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke, Rogaland fylkeskommune og Stavanger arkitektforening. Filmene vises som del av Filmfestivalen. Foredragene holdes hos HOLON arkitektur og festen arrangeres av Vikanes Bungum Arkitekter.

Det er 100 billetter tilgjengelig.

Pris: 2000,-

Frist: 11. august

Akkrediter deg: Her

Trenger du overnatting i Haugesund? Book her

Filmprogrammet 2023

Kontakt Norwegian Archfest: 

Kent Håkull, avdelingsleder, enhet for byutvikling, Haugesund kommune:                                 kent.geirmund.dagsland.hakull@haugesund.kommune.no, mob: 969 10 221

Arkiv: 

Program Norwegian ArchFest 2023

Program Norwegian ArchFest 2021

Program Norwegian Archfest 2022

{{loaderText}}