Norwegian Archfest

NORWEGIAN ARCHFEST

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg
Arkitekturfilmfestivalen Norwegian ArchFest 2022 blir arrangert for fjerde gang 21. – 23. august og er et samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske filmfestivalen.

Arkitekturopprør i brann og havnebyer på land

Se programmet for 2022 HER.

Amatør eller profesjonell urbanist? Norwegian ArchFest fokuserer i år på identitet, roller og makt. Arkitekturfilmfestivalen går fra søndag 21. august til og med tirsdag 23. august. Med en åpen, ærlig og raus tilnærming vier vi tid til arkitekturopprøret og deretter ser vi på hvordan havnebyer utvikler sine sentrum.

Arkitekturopprør: mot modernismen, for tradisjonalismen. Det ytres og etterspørres synspunkt, men ordskiftet er tilspisset og svarene er ikke tydelige. Posisjonene som inntas er uløselig knyttet det å være en funksjon enten av eller mot makten - profesjonell eller amatør. Den første snakker nedlatende og lydig maktens sannhet, den andre snakker ulydig og opprørsk sannhet mot makten. Er det bare støy, eller har synspunktene til brukerne av stedet verdi?

Byen som gikk i land: havnebyer strever i ulik grad med sentrumsutviklingen og hvilke konsekvenser det har for byens identitet. Havnebassengene, dypvannskaier, flytebrygger, svømmebasseng, sauna, havnepromenadene, sjøhusene, allmenninger, broene, byggegrenser, byggehøyder, fasader, mellomrom, bevaringsverdier, bolig, kontor, service, næring – hva er riktig lokalisering og prioritering?

Målet med ArchFest er å kombinere utfordrende filmer, både dokumentariske og fiksjon, med foredrag som engasjerer og inspirerer. Norwegian ArchFest skal være en relasjonsskapende arena for profesjonelle arkitekter, planleggere og urbanister. Norwegian ArchFest arrangeres av Haugesund kommunes Enhet for byutvikling. Filmene vises som del av Filmfestivalen. Foredragene holdes hos HOLON arkitektur og festen arrangeres av Vikanes Bungum Arkitekter.

Det er 100 billetter tilgjengelig.

Akkrediter deg HER.

Arkiv: 

Program Norwegian ArchFest 2021   

{{loaderText}}