ArchFest 21 program

file_1651582372542

Norwegian ArchFest 2021

Levende byer


Vi har gleden av å ønske velkommen til Norwegian ArchFest 22. - 24. august i Haugesund!


Norwegian ArchFest blir i år arrangert for tredje gang, og er et underprogram til Den norske filmfestivalen Haugesund i samarbeid mellom Haugesund kommunes Enhet for byutvikling (EBY). ArchFest er åpen for alle, og er en kombinert arkitekturfilmfestival og byutviklingskonferanse hvor det gjennom filmvisninger, seminarer og diskusjoner knyttet til arkitektur og byutvikling legges opp til tre innholdsrike dager.


Årets konferanse har Levende byer som hovedtema. Gjennom dette prøver vi å finne noen svar på hvordan vi kan forstå og utvikle byene våre som vitale, inkluderende, robuste og levende organismer. Sosial bærekraft, betydningen av vakre omgivelser, arkitekturopprør, urban industriutvikling og mye mer vil bli diskutert. Programmet vil by på utfordrende filmer og inspirerende foredrag om arkitektur og byutvikling, påmeldingen er nå åpen! Filmene vises på Edda kino i Sørhauggata 183, og vil utfordre vårt daglige syn på byen som hjemsted. Foredragene som er lagt til lokalene til arkitektkontoret Holon i Torggata 10, søker både å belyse det vanskelige og inspirere til det ideelle.


Velkommen til ArchFest og tre dagers innholdsrikt konferanse- og filmvisningsprogram, hvor alt er åpent for publikum. Deltagelse på Norwegian ArchFest krever egen akkreditering, men denne er også gyldig for alle ordinære visninger ved Den Norske Filmfestivalen 21. – 27. august 2021.


Søndag 22. august:14:30 – 15:30

Seminar: Velkommen + Europan film Risøy

Grete Paulsen Vie, Haugalandsmuseet Alise Vea, Haugesund kommune

HOLON

16:00

Åpningsfilm: Herself (2020)

Edda kino

19:30

Offisiell åpning Den Norske Filmfestivalen: De Uskyldige (2021)

Edda kino

21:30

Arrangement: Den norske filmfestivalens offisielle åpningsfest OBS! Egen påmelding.

Festivalhagen


Mandag 23. august:08:00 – 08:45 Morgenvanding Risøy


09:00 Film: A Machine to Live In (2020) Edda kino


12:00 – 15:30 Seminar: HOLON

Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta

Camilla Moneta, Norske arkitekters landsforbund Bjørnar Haveland, Europan Norge sekretariat

Camilla Hovland, Norconsult og Ragnhild Bakkevig, Haug.k. Marja Skotheim Folde, BOBY / Alt.arkitektur


17:00 Film: Mind of Modernism (2021) Rossabø kirke


20:00 ArchFest Vikanes Bungum

Prisutdeling Norsk bolig- og byplanforening (BOBY) BOBY prisen 2020: Flotmyr områdeplan


Tirsdag 24. august:09:00 – 10:30

Seminar:

Geir Brendeland, NTNU og Brendeland og Kristoffersen Liz Eva Tøllefsen, Vestland fylkeskommune

Jan Christian Vestre, Vestre AS

HOLON

11:00

Film: Mau (2021)

Edda kino

14:00 – 15:30

Seminar:

Gustav B. Rødde og Aksel Borgen, Etyde arkitekter Line Løvstad Nordbye, Bjørbekk og Lindheim Uavklart, Rogaland fylkeskommune

HOLON

16:00

Film: Gagarine (2020)

Edda kino

20:00

Seminar:

Tor Inge Vormedal

Vår Frelsers kirke

om arkitekt Einar Halleland (1860-1944) Utdeling av Haugesund kommunes Byggeskikkpris 2020
{{loaderText}}