Om festivalen

OM OSS

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Den norske filmfestivalen i Haugesund har gjennom en årrekke hyllet filmen og filmkunsten ved å være møtested for norsk og nordisk filmbransje og det allmenne publikum. Festivalen er en arena for filmfaglige og filmpolitiske diskusjoner og et utstillingsvindu for nasjonal og internasjonal film.

Den norske filmfestivalen er landets første filmfestival. Den er i dag organisert som et aksjeselskap med Film & Kino som hovedeier med 60 prosent og deleid med 20 prosent hver av Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune.

H.K.H. Kronprins Haakon er Den norske filmfestivalens høye beskytter, og Liv Ullmann er ærespresident.

Festivalens styre

Den norske filmfestivalens styreleder er Espen Lundberg Pedersen. Øvrige styremedlemmer er: Arild Kalkvik, Marte Eide Klovning og Arne-Christian Mohn. Styret tiltres av Tonje Hardersen (festivaldirektør).

Festivalens ledelse

Festivalen er ledet av festivaldirektør Tonje Hardersen og administrativ leder Nina Samdal. Filmmarkedet New Nordic Films er i 2024 ledet av Line Halvorsen i den tiden programsjef Gyda Velvin Myklebust er i permisjon.

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Bakgrunn

Historien går tilbake til Drøbak i 1973. En dugnadsgjeng med Bjørn Bjørnsen og Olav Sandsmark i spissen hadde fått penger av Kommunale Kinematografers Landsforbund (nåværende Film & Kino) til å arrangere filmfestival. Her fikk kinosjefer, folkevalgte, filmfolk, presse og generelt filminteressert publikum en bred presentasjon av høstens og vinterens kinorepertoar. Hit kom også det franske regigeniet François Truffaut. Han var festivalens æresgjest det aller første året og kastet filmhistorisk glans over det som frem til 1986 var en ambulerende festival. Etter å ha vært innom ti norske byer ble festivalen fra 1987 fast forankret i Haugesund. Samme år tiltrådte Gunnar Johan Løvvik som festivalsjef, og var festivalens leder fram til 2015. I mars 2015 tiltrådte Tonje Hardersen som festivalsjef.

Amanda

Den nasjonale filmprisen Amanda ble et faktum i 1985. Prisen var fra starten en film- og fjernsynspris, men ble fra og med 2005 en ren filmpris. De første 20 årene var prisutdelingen – med unntak av Nordisk Amanda i 1993 – et samarbeid mellom Den norske filmfestivalen og NRK. Fra 2006 til 2018 ble Amandashowet sendt på TV2, og i 2019 på VG+, men er nå tilbake i ny form på NRK. Amandaprisen er en statuett utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland og blir produsert og levert av Olaussens Metall i Haugesund.

New Nordic Films

I 1995 startet New Nordic Films opp – Den norske filmfestivalens årlige filmmarked for nordisk film. Elleve år etter ble også et internasjonalt co-produksjons- og filmfinansieringsforum etablert. Til New Nordic Films kommer årlig om lag 300 bransjefolk fra inn- og utland for å oppdatere seg på den nye nordiske filmproduksjonen og initiere produksjonssamarbeid på tvers av landegrensene.

Etiske retningslinjer

Den norske filmfestivalens etiske retningslinjer finner du her.

{{loaderText}}