Norwegian Archfest 2022: Program

Velkommen til Norwegian ArchFest 2022

I år samler Norwegian ArchFest et spekter av stemmer for å undersøke identitet, roller og makt i byutviklingen. Innfallsvinkelen er å forstå arkitekturopprøret og ta stilling til hvordan havnebyer utvikler sine sentrum.

Norwegian ArchFest åpner med filmvisning søndag ettermiddag.


Arkitekturopprør i brann – mandag 22. august

Dagen starter med filmvisning.

Utgangspunktet for årets ArchFest formuleres av Alf Jørgen Schnell, samfunnsgeograf, medstifter av Kritisk bynettverk og journalist i Plan. Schnell stiller kritiske spørsmål om byutviklingens plass for profesjonelle og amatører.

«Hva er tidsmessig arkitektur?» spør Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt og universitetslektor ved NTNU. Tittelen er lånt fra et kjent foredrag/artikkel fra 1927, av arkitekt Johan Ellefsen, som introduserte modernismen i Norge.

Inn på teppet kommer deretter Eivind Bing fra Arcasa Arkitekter, som har lang erfaring med å utvikle bygninger med rasjonelle konstruksjoner og industrielle produksjonsmåter. Mest aktuell i Haugesund for tiden med boligprosjektet Møllervegen 28 – midt i «byens vugge».

En ledende stemme fra Arkitekturopprøret Norge slipper deretter til - Saher Sourouri, som til daglig er psykolog. Gjennom sosiale medier og i nyhetsoppslag har opprøret utfordret modernismens dominans, med ønske om mer tradisjonell og estetisk menneskevennlig arkitektur. 

Opprøret skaper debatt. Kai Reaver er PhD-stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, rådgiver i Norske arkitekters landsforbund, og gründer/daglig leder i Udaru. Han forsøker å møte og heve debatten fra det populistiske gjennom meningsutveksling på både på arkitekturopprørets facebook-side og i tidsskrift.

Tina Sinclair, arkitekt og seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune, samler trådene og drøfter tematikken i lys av bærekrafts-paradigmet og politikken i planleggingen.

Vi samles deretter til filmvisning.

Om kvelden er alle invitert til vår tradisjonelle festivalfest hos Vikanes Bungum Arkitekter. Det serveres tapas og god stemning deres nyoppussede lokaler.


Havnebyer på land – tirsdag 23. august

Halvor Weider Ellefsen, arkitekt, forsker og førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med ekspertise på byplanhistorie i Norge, strategisk planlegging og storskalaarkitektur/ urban design. Vi starter med å forstå havnebyers ulike strategiske tilnærminger til sentrumsutvikling.

Arild Eriksen, arkitekt og daglig leder i Fragment, tar utgangspunkt i sin bok «Hva vi lagde ved sjøen». Boken er en samtale om havnebyene som forsvinner, eller som det heter på baksideteksten: «Det er lenge siden rep og tømmer ble laget i byene. Det er også lenge siden havnearbeiderne hadde råd til å bo der».

Kanskje noe brått, men på dette punktet i programmet tar vi inn et annet internasjonalt perspektiv. Vi trenger alle husly, men hva er det? Mark Breeze er arkitekt og filmskaper, som også forsker og underviser i England, og har sammen med Tom Scott-Smitt laget filmen Shelter without shelter. Scott-Smitt er professor ved universitetet i Oxford.

Etterpå ser vi deres tidsaktuelle film.


Om ettermiddagen samles vi igjen for festivalens siste del av programmet. Vi har invitert Morten Hammerborg er professor i historie ved Høgskolen på Vestlandet. Hans bok «Byen som gikk i land» (2017) om Haugesund bys historie etter 1950 handler først og fremst om en by som forsøkte å gå i land.

Deretter får vi nye ideer om fremtidens Risøy fra Erlend Aalmo trønstad, arkitekt, Mestres Wåge Arkitekter, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, vinnerteam av konkurransen Europan16 Risøy.

Til slutt kommer Kaj Lea, arkitekt i Stavanger kommune. Han gir et innblikk i Stavangers forslag til ny arkitekturstrategi, som skal gjøre byens arkitektur helhetlig, menneskevennlig, identitetsskapende og ansvarlig.

Vi avslutter dagen med filmvisning.


I år samler Norwegian ArchFest et spekter av stemmer for å undersøke identitet, roller og makt i abyutviklingen. Innfallsvinkelen er å forstå arkitekturopprøret og ta stilling til hvordan havnebyer utvikler sine sentrum.


FILM

City Hall

Rimini

Notre-Dame on Fire

Shelter without shelter

En annan stad


FOREDRAG

Alf Jørgen Schnell, samfunnsgeograf, Kritisk bynettverk, journalist i Plan

Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt, universitetslektor ved NTNU

Eivind Bing, arkitekt, Arcasa Arkitekter

Saher Sourouri, psykolog, Arkitekturopprøret Norge

Kai Reaver, PhD-stipendiat ved AHO, rådgiver i NAL, daglig leder Udaru

Tina Sinclair, arkitekt, seniorrådgiver Vestland fylkeskommune

Halvor Weider Ellefsen, arkitekt, forsker og førsteamanuensis ved AHO

Arild Eriksen, arkitekt, daglig leder Fragment

Mark Breeze, arkitekt, filmskaper

Tom Scott-Smitt, professor ved universitetet i Oxford

Morten Hammerborg, professor i historie, Høgskolen på Vestlandet. (Ikke bekreftet.)

Erlend Aalmo trønstad, arkitekt, Mestres Wåge Arkitekter, AHO

Kaj Lea, arkitekt, Stavanger kommune


FEST

Arkitekturfilmfestivalen Norwegian ArchFest 2022 blir arrangert for fjerde gang 21. – 23. august og er et samarbeid mellom Haugesund kommune, Den norske filmfestivalen, Holon Arkitektur og Vikanes Bungum Arkitekter.

{{loaderText}}