Vi du jobbe med oss?

Den norske filmfestivalen 17. - 23. august 2024

Den norske filmfestivalen 17. - 23. august 2024

Stillingsutlysning – New Nordic Films koordinator 

Den norske filmfestivalen i Haugesund søker medarbeider for det nordiske filmmarkedet og samproduksjonsforumet New Nordic Films. Stillingen er et fire måneders engasjement fra 1. april til 1. september. 

Hovedarbeidssted vil være i Oslo, men gjennomføringen av New Nordic Films vil foregå i Haugesund.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Assistere ved film, work-in-progress og filmprosjektutvalg 
 • Kontakt med de nordiske filminstitutt og salgsagenter for å koordinere programutvalg 
 • Gjesteinvitasjoner og gjesteoppfølging av nordisk og internasjonal filmbransje 
 • Redaktør og koordinering av New Nordic Films programkatalog 
 • Oppfølging av nettsider og informasjon tilknyttet New Nordic Films 
 • Oppfølging av bransjeseminarer 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Kjennskap til filmbransjen i Norge og Norden 
 • Selvstendig, velorganisert med høy arbeidskapasitet 
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Festival- og /eller filmproduksjons og/eller arrangementserfaring  

Søknadsfrist: 14. mars 

Tiltredelse: 1. april (50% stilling i april og mai, 100 % stilling i juni-august. Eventuelt 100% stilling f.o.m. 1. mai etter avtale). 

Arbeidssted: Film & Kino, Dronningens gate 16, Oslo 

Lønn etter avtale. 

Søknad med CV og referanser sendes til Programsjef for New Nordic Films: line@filmfestivalen.no 

For spørsmål om stillingen kontakt Line Halvorsen på mail eller telefon 920 47 960 

Stillingsutlysning – Seminar- og eventkoordinator

Den norske filmfestivalen i Haugesund søker seminar- og eventkoordinator til årets festival. Stillingen er et engasjement over sommeren, fra 1. juni til 1. september.  

Stillingen innebærer å assistere festivalsjefen med å utarbeide festivalens seminarprogram og sørge for god flyt og informasjon under festivalavviklingen. Vi søker en sosial, profesjonell, utadvendt og positiv person med god fremstillingsevne på både norsk og engelsk. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig og ikke minst effektivt. I selve festivalperioden må du takle høyt arbeidspress og ha et kaldt hode til å løse uforutsette utfordringer. 

Arbeidstid 

Prosjektstilling fra 1. juni –1. september med 100 % i juni og august og 50% i juli. Hovedarbeidssted vil være i Oslo, men opphold i Haugesund under gjennomføringen av festivalen fra 12. til 24. august, ekstra lange dager må påberegnes under festivalavvikling.   

Arbeidsoppgaver: 

 • Utarbeide festivalens seminarprogram i samarbeid med festivalsjef.   
 • Booke foredragsholdere og deltakere 
 • Være foredragsholdernes kontaktperson i forarbeid og under avviklingen av festivalen
 • Hente inn materiale fra foredragsholdere og videreformidle dette til teknisk stab 
 • Være bindeleddet mellom festivalen og teknisk stab  
 • Ansvarlig for god flyt av kommunikasjon og informasjon  

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Festival- eller arrangementserfaring 
 • Selvstendig og velorganisert 
 • Høy arbeidskapasitet 
 • Løsningsorientert og evner til å takle en krevende festivalperiode med høyt arbeidspress 
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Profesjonell, positiv og utadvendt  
 • Kjennskap til filmbransjen i Norge og Norden er ønskelig men ikke et krav. 

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med mulighet til å være en del av Norges viktigste filmfestival for filmbransjen. Vi kan garantere deg en spennende og lærerik jobb hvor du kommer i kontakt med mange engasjerte, hardtarbeidende og hyggelige folk.  

Søknadsfrist: 14. mars 

Tiltredelse: 1. juni 

Arbeidssted: Film & Kino, Dronningens gate 16, Oslo. Haugesund i perioden 12. august til 24. august. 

Lønn etter avtale. 

Søknad med CV og referanser sendes til: nina@filmfestivalen.no. Merk «seminarkoordinator» i emnefeltet. 

For spørsmål om stillingen, kontakt: Administrativ leder, Nina Samdal, på mail eller telefon 920 26 016. 

{{loaderText}}