Amandas reglement

AMANDAS REGLEMENT

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

1. FILMPRISEN «AMANDA» er innstiftet for å øke kvaliteten på og fremme interessen for norske kinofilmer og kortfilmer beregnet på offentlig fremvisning. Prisen består av en statue i bronse utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland, og et diplom. AMANDA arrangeres og finansieres av Den norske filmfestivalen AS. Arbeidet ledes av en egen komité, Amandakomiteen, oppnevnt av styret i Den norske filmfestivalen AS med følgende sammensetning:

 • Festivalsjefen for Den norske filmfestivalen
 • Lederen av Norsk filmforbund
 • Lederen av Norske Filmregissører
 • Lederen av Norske Kinosjefers Forbund
 • Lederen av Virke Produsentforeningen
 • Lederen av Norske Filmdistributørers Forening
 • Lederen av Norske Dramatikeres Forbund
 • Lederen av Norsk Skuespillerforbund
 • Lederen av NOPA
 • Produsent
 • Representant for Den norske filmfestivalen
 • Amandasekretær fra Den norske filmfestivalen

Amandaprisutdelingen 2024 går av stabelen lørdag 17. august.

2. PRISEN DELES UT i følgende kategorier:

 1. Folkets Amanda (publikumsavstemning)
 2. Beste norske kinofilm
 3. Beste barnefilm
 4. Beste regi (kinofilm)
 5. Beste mannlige skuespiller
 6. Beste kvinnelige skuespiller
 7. Beste mannlige birolle
 8. Beste kvinnelige birolle
 9. Beste filmmanus
 10. Beste foto
 11. Beste lyddesign
 12. Beste originalmusikk
 13. Beste klipp
 14. Beste produksjonsdesign/scenografi
 15. Beste visuelle effekter
 16. Beste maske/sminke
 17. Beste kostymedesign
 18. Beste kortfilm
 19. Beste dokumentarfilm
 20. Beste utenlandske kinofilm
 21. Amandakomiteens Gullklapper
 22. Amandakomiteens Ærespris

3. FILMER SOM VURDERES til prisen i kategori 1–17 må ha hatt normal, nasjonal kinolansering (satt opp på de 10 største kinoene, og i minst 2 av de største byene) i tiden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

4. ALLE FILMER i kategori 1 til 19 må ha norsk hovedprodusent, og sentrale funksjoner må være norske. Filmer i kategori 3 og 19 som vises som selvstendige langfilmer på kino vurderes også til kategori 1– 4. Filmer i kategori 3 skal vurderes som familiefilmer for barn under 14 år, herunder ungdomsfilm rettet mot aldersgruppen 12–14.

Filmer i kategori 18 kan maksimum være på 35 minutter. Filmene vurderes fra en short-list satt sammen av vinnerfilmer fra følgende festivaler: Bergen internasjonale filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival, Minimalen, Amandusfestivalen, Fredrikstad Animation Festival, Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Filmer som har vært nominert fra en festival i forrige Amandaperiode kan ikke nomineres på nytt. Festivaler som har mer enn 40 filmer i konkurranse oppnevner 3, mer enn 20 oppnevner 2 og færre enn 20 oppnevner 1 til short-listen.

Filmer i kategori 19 må være på minimum 30 minutter. Filmene vurderes fra en short-list satt sammen av vinnerfilmer fra følgende festivaler: Bergen internasjonale filmfestival, Dokumentarfilmfestivalen i Volda, Human International Documentary Film Festival og Nordic Docs. Filmer som har vært nominert fra en festival i forrige Amandaperiode kan ikke nomineres på nytt. Festivaler som har mer enn 30 filmer i konkurranse oppnevner 3, mer enn 20 oppnevner 2 og de andre oppnevner 1 til short-listen. I tillegg vurderes automatisk kinodokumentarer med offentliggjøring i perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

5. FOR VURDERING av filmer til Amanda-prisene utnevnes det en jury. Utnevningen foretas av Amandakomiteen, på oppdrag av arrangøren, Den norske filmfestivalen AS. Juryen består av 15 personer og vurderer kategoriene 2 –19. I kategori 20 nedsetter kinosjefforbundet en jury som nominerer 3 filmer og kårer en vinner.

Arbeidet koordineres av Amandakomiteens sekretær med støtte fra en representant fra filmfestivalen. Jurymedlemmer kan ikke selv være knyttet til filmer i sine kategorier. De kan heller ikke ha eierskap i eller fast ansettelse i noen av de produksjonsforetakene som har film som skal vurderes, eller ha andre økonomiske interesser i noen av produksjonene. De kan videre ikke være i nært slektskap med noen som har slik tilknytning, dvs. foreldre, søsken, barn eller ektefelle. Juryene nominerer tre filmer/skuespillere i kategoriene 2 -19, hvorav en av de nominerte er vinneren.

6. KUNNGJØRINGEN AV VINNEREN skjer ved den offisielle prisutdelingen i Haugesund.

7. AMANDAKOMITEEN kan dele ut ÆRESPRIS til en eller flere personer som har gjort en spesiell innsats innenfor norsk film og en GULLKLAPPER (fagpris) til en eller flere aktive kunstnere som har gjort en særlig innsats innen norsk film.

8. TIDLIGERE MOTTATTE norske priser er ikke til hinder for vurdering til Amandaprisen.

9. PRODUSENTEN PLIKTER å gjøre sine filmer tilgjengelig for Amandakomiteen. Produsenten må videre stille med en sendekopi/sendebånd i forbindelse med en eventuell nominering, senest 1. juli. I forbindelse med kringkastingen av prisutdelingen må produsenten stille PR-materiale på inntil 5 minutter vederlagsfritt til disposisjon for Den norske filmfestivalen. Dette gjelder også for nominerte personer (skuespillere/fagfolk).

10. DE NOMINERTE inviteres av arrangør med reise og 1 døgns opphold.

{{loaderText}}