Amandas reglement

AMANDAS REGLEMENT

1. FILMPRISEN «AMANDA» er innstiftet for å øke kvaliteten på og fremme interessen for norske spillefilmer, kinodokumentarer og kortfilmer beregnet på offentlig fremvisning. Prisen består av en statue i bronse utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland, og et diplom. AMANDA arrangeres og finansieres av Den norske filmfestivalen AS. Arbeidet ledes av en egen komité, Amandakomiteen, oppnevnt av styret i Den norske filmfestivalen AS med følgende sammensetning:

 • Festivalsjefen for Den norske filmfestivalen
 • Lederen av Norsk filmforbund
 • Lederen av Norske Filmregissører
 • Lederen av Norske Kinosjefers Forbund
 • Lederen av Virke Produsentforeningen
 • Lederen av Norske Filmdistributørers Forening
 • Lederen av Norske Dramatikeres Forbund
 • Lederen av Norsk Skuespillerforbund
 • Lederen av NOPA
 • Produsent
 • Representant for Den norske filmfestivalen
 • Amandasekretær fra Den norske filmfestivalen

 

Amandaprisutdelingen 2024 går av stabelen lørdag 17. august.

 

2. PRISEN DELES UT i følgende kategorier:

 1. Folkets Amanda (publikumsavstemning)
 2. Beste norske film
 3. Beste barnefilm
 4. Beste regi
 5. Beste skuespiller i en hovedrolle
 6. Beste skuespiller i en birolle
 7. Årets nykommer
 8. Beste filmmanus
 9. Beste foto
 10. Beste lyddesign
 11. Beste originalmusikk
 12. Beste klipp
 13. Beste produksjonsdesign/scenografi
 14. Beste visuelle effekter
 15. Beste maske/sminke
 16. Beste kostymedesign
 17. Beste kortfilm
 18. Beste dokumentarfilm
 19. Beste utenlandske kinofilm
 20. Amandakomiteens Gullklapper
 21. Amandakomiteens Ærespris

3. FILMER SOM VURDERES til prisen i kategori 1–16 må ha hatt normal, nasjonal kinolansering (satt opp på de 10 største kinoene, og i minst 2 av de største byene) eller blitt publisert på en redaktørstyrt nettjeneste tilgjengelig i Norge i tiden 1. juli 2023 – 30. juni 2024. Kriteriene utelukker private opplastninger. Kinodokumentarer må ha hatt normal, nasjonal kinolansering (satt opp på de 10 største kinoene, og i minst 2 av de største byene).

4. ALLE FILMER i kategori 1 til 18 må oppfylle følgende krav fra forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon; filmen må oppfylle ett av vilkårene i Kulturtesten (§ 1-4), den må være produsert av et uavhengig norsk produksjonsselskap (§ 3-2) og produsenten må eie rettighetene til filmen (§ 3-3). Filmer i kategori 3 og 18 som oppfyller kriteriene i paragraf 3 vurderes også til kategori 1 – 3. Filmer i kategori 3 skal vurderes som familiefilmer for barn under 14 år, herunder ungdomsfilm rettet mot aldersgruppen 12–14.

Filmer i kategori 17 kan maksimum være på 35 minutter. Filmene vurderes fra en short-list satt sammen av vinnerfilmer fra følgende festivaler: Bergen internasjonale filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival, Minimalen, Amandusfestivalen, Fredrikstad Animation Festival, Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Filmer som har vært nominert fra en festival i forrige Amandaperiode kan ikke nomineres på nytt. Festivaler som har mer enn 40 filmer i konkurranse oppnevner 3, mer enn 20 oppnevner 2 og færre enn 20 oppnevner 1 til short-listen.

Filmer i kategori 18 må være på minimum 30 minutter. Filmene vurderes fra en short-list satt sammen av vinnerfilmer fra følgende festivaler: Bergen internasjonale filmfestival, Dokumentarfilmfestivalen i Volda, Human International Documentary Film Festival og Nordic Docs. Filmer som har vært nominert fra en festival i forrige Amandaperiode kan ikke nomineres på nytt. Festivaler som har mer enn 30 filmer i konkurranse oppnevner 3, mer enn 20 oppnevner 2 og de andre oppnevner 1 til short-listen. I tillegg vurderes automatisk kinodokumentarer med offentliggjøring i perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

5. FOR VURDERING av filmer til Amanda-prisene utnevnes det en jury. Utnevningen foretas av Amandakomiteen, på oppdrag av arrangøren, Den norske filmfestivalen AS. Juryen består av 15 personer og vurderer kategoriene 2 –18. I kategori 19 nedsetter kinosjefforbundet en jury som nominerer 3 filmer og kårer en vinner.

Arbeidet koordineres av Amandakomiteens sekretær med støtte fra en representant fra filmfestivalen. Jurymedlemmer kan ikke selv være knyttet til filmer i sine kategorier. De kan heller ikke ha eierskap i eller fast ansettelse i noen av de produksjonsforetakene som har film som skal vurderes, eller ha andre økonomiske interesser i noen av produksjonene. De kan videre ikke være i nært slektskap med noen som har slik tilknytning, dvs. foreldre, søsken, barn eller ektefelle. Juryene nominerer tre filmer i kategoriene 2 - 4 og 8 - 19, 5 skuespillere i kategori 5 og 6, og 3 skuespillere i kategori 7, hvorav en av de nominerte er vinneren.

6. KUNNGJØRINGEN AV VINNEREN skjer ved den offisielle prisutdelingen i Haugesund.

7. AMANDAKOMITEEN kan dele ut ÆRESPRIS til en eller flere personer som har gjort en spesiell innsats innenfor norsk film og en GULLKLAPPER (fagpris) til en eller flere aktive kunstnere som har gjort en særlig innsats innen norsk film.

8. TIDLIGERE MOTTATTE norske priser er ikke til hinder for vurdering til Amandaprisen.

9. PRODUSENTEN må selv melde på filmen til Amanda for kategori 1 - 16 innen 30. april og forplikter å gjøre sine filmer tilgjengelig for Amandakomiteen og -juryen. Produsenten må videre stille med en sendekopi/sendebånd i forbindelse med en eventuell nominering, senest 1. juli. I forbindelse med kringkastingen av prisutdelingen må produsenten stille PR-materiale på inntil 5 minutter vederlagsfritt til disposisjon for Den norske filmfestivalen. Dette gjelder også for nominerte personer (skuespillere/fagfolk).

10. DE NOMINERTE inviteres av arrangør med reise og 1 døgns opphold.

PÅMELDING FOR NOMINASJONSVURDERING TIL AMANDAPRISEN 2024:

Vennligst kontakt Amandakoordinator på e-post for å få tilsendt påmeldingsskjema: amandakoordinator@filmfestivalen.no

{{loaderText}}