Barnefilmkonvent

HAUGESUND BARNEFILMKONVENT |  23 – 24 August 2022

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

I år arrangerer vi for første gang et eget BARNEFILMKONVENT, en to-dagers fagkonferanse fra tirsdag 23. til onsdag 24. august. Haugesund barnefilmkonvent vil være en årlig møteplass for alle som er involvert i film og dataspill rettet mot barn og unge. Barn og unge vokser nå opp i en jungel av audiovisuelle medier - fra kinofilm, dataspill og strømmetjenester, til sosiale medier på mobiltelefonen, som Tik Tok og Snap Chat. I praksis betyr det at levende bilder er tilgjengelig for dagens barn og unge nærmest døgnet rundt, som både kunst og kulturuttrykk og som ytrings- og kommunikasjonsform. 
 
Barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, slår fast at kunnskap om levende bilder er en viktig del av den kulturelle danningen til barn og unge, og at blant målene for den nasjonale filmpolitikken er at barn og unge skal bli reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle medier, og slik bidra til en kritisk og opplyst offentlighet. 
 
Barn og unge skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv, og barn og unges rett til å medvirke i sitt kulturtilbud er også et viktig punkt i barnekulturmeldingen. Dette krever nytenkning for de aller fleste tilbyderne av kunst og kultur til, for og med barn og unge. Hvordan kan barn og unge gis mulighet for reell medvirkning og deltagelse i produksjon og formidling? Den kulturelle skolesekken tilbyr kunst- og kulturopplevelser til alle barn og unge gjennom skolen. Men hvor rustet er skolen i dag, etter fagfornyelsen, til å bruke kunst- og kulturopplevelser og praktiske og estetiske læringsprosesser? Bidrar skolen selv til at elevene blir «kritiske og reflekterte brukere» av audiovisuelle medier? 

Konventet arrangeres av Den norske filmfestivalen i Haugesund, i samarbeid med Norsk filminstitutt og Kulturtanken. 

 

      

HAUGESUND BARNEFILMKONVENT – PROGRAM 2022 

 

 

TIRSDAG 23/8  

FILM OG SPILL I SKOLEN  

  

Moderator: Jakob Berg, kommunikasjonsrådgiver, Norsk filminstitutt 

 

11:00   Lunsj og registrering 

  

12:00  Velkommen, ved Tonje Hardersen, festivaldirektør i Den norske filmfestivalen 

 

12:10    Åpningsinnlegg, ved Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt 

  

12:30    Keynote - Notodden skolefilmfestival 

Hilde Hem, daglig leder og kinosjef i Notodden kommune 

  

13:00   Introduksjon til spillkino – dataspill som estetisk opplevelse 

Jørund Høie Skaug, Kulturtanken og Odin NøsenSpillpedagogene   

Kollektiv spilling og formidling i skolen. Introduksjon, erfaringer og      

Eksempler.  

  

  Historiefortelling med bruk av spill 

Lise Grimnes, opptak m/gamer Ingeborg Egge, DKS   

Testforestilling – FRAC – Den franske revolusjonen, Assasin’s Creed     Unity. 

  

13:50      Pause  

  

14:00      Hvor er Anne Frank – fra bok til film 

Nille Stormoen, markedssjef og administrativ leder i Arthaus 

Presentasjon av DKS-utviklingsprosjekt. 

 

  Selvets teater – Ibsens drama i SoMe sin tid   

Ola Martin Fjeld, regissør og produsent 

Samarbeid, læringsprosjekt og film i Salaby, Gyldendals læringsportal 

   

       Filmformidling i skolen 

      Kalle Løchen, filmformidler       

  

15:00       Pause  

 

15:10   Panelsamtale: Har film og spill en plass i skolen?  

3,7 prosent at arbeidsstokken i EU jobber innen kreative yrker, og design og innovasjon er viktige bestanddeler innen de fleste disipliner. Likevel opplever vi at estetiske fag stadig har en lav og nærmest fallende status i den norske skolen og at estetiske læringsprosesser blir lite brukt. Vil et nytt fokus på betydningen av kunst, dannelse og estetikk i utdanningen kunne løfte den norske skolen, forhindre frafall og gjøre elevene mer forberedt på det nye arbeidsmarkedet? Hvilken rolle kan audiovisuelle- kunst og kulturuttrykk som film og spill ha i fagfornyelsen i skolen? Eller er det slik at kunst og tiltak som Den kulturelle skolesekken for alltid vil være skolens tidstyver? Har film og spill i det hele tatt en egenverdi i skolen? Skal det virkelig ikke stilles krav til lærernes kompetanse innen estetiske fag? 

 

Paneldeltakere: Kjell Inge Bråtveit (Arbeiderpartiet), Lasse Fredheim (Høyre), Olav Rommetveit Staveland (undervisningsinspektør Bø ungdomsskole), Odin Nøsen (Spillpedagogene) og Kristian Andaur, styreleder i Samarbeidsforum for estestiske fag. 

Moderator: Mathias Hilmar Iversen, enhetsleder fagansvarlige, DKS, Kulturtanken 

  

16:00   Ordinært program slutt  

  
16:30   Oppblåsbarkino, mottakelse og visning av barnekortfilmprogrammet 

  

19:00   Åpningsforestilling New Nordic Films  

  
21:30   Middag for deltakere  

  

  

  

ONSDAG 24/8  

 

MEDVIRKNING OG INKLUDERING      

  

09:00  VOICE – film, metode og medvirkning 

Presentasjon og samtale med Ane Hjort Guttu (regissør) og Sujani Sutharsan     (medvirkende)  

  

 

10:00  Norsk filminstitutt presenterer: 

 Medvirkningstiltak for barn og unge i film og spill 
         v/ Julie Ova, avdelingsdirektør formidling og samfunn, Norsk filminstitutt 
         

Presentasjon av prosjektene: 

Medvirkning av ungdom fra idéutvikling til ferdig film 

v/ Petter Onstad Løkke, Maipo Film 
         

Ungdom organiserer Ungdomsprogrammet BIFF                v/ ungdomsrepresentanter for Bergen internasjonale filmfestival 
 

With Grace - En klimahistorie på barns premisser 

v/ Johanne Kristensen Sandvik, Differ Media 
 

Barnefilmfestivalen + medvirkning = sant 
        v/ Mette Cecilie Johansen, prosjektleder  

og Johan og Kristin, representanter fra «Barn i byen-juryen» 

 

 

    

12:30  Lunsj 

  

 

13:30  Filmvisning av Close, Edda kino 

 

Med forbehold om endringer 

  

 

 

Påmelding og priser:

Barnefilmkonvent (inkl. middag tirsdag kveld) 

Tirsdag 23. aug kl.11.00-16.00 - onsdag 24. aug 09.00-13.00 på Åndenes Hus, Hotell Amanda.
Lunsj inkludert begge dager og middag tirsdag kveld kl. 21.00 på To Glass.

Pris: 1 430,-

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag tirsdag kveld)

Tirsdag 23. aug kl. 11.00-16.00 - Onsdag 24.aug kl. 09.00-13.00 på Åndenes Hus, Hotell Amanda.
Lunsj inkludert begge dager.

Pris: 750,-

For påmelding: kontakt vibecke@filmfestivalen.no

Norsk filminstitutts presentasjon av Medvirkningstiltak kl. 10 onsdag 24. august er åpen for alle og krever ingen forhåndspåmelding.

{{loaderText}}