Barnefilmkonvent

HAUGESUND BARNEFILMKONVENT

Tid: Tirsdag 22. august. Sted: Salongene, Maritim Hotel

Foto: Grethe Nygaard

Foto: Grethe Nygaard

Den norske filmfestivalen arrangerer for andre gang Haugesund barnefilmkonvent i samarbeid med Kulturtanken og Filmkraft, filmsenteret i Rogaland. Barnefilmkonventet en heldags konferanse om film og spill rettet mot barn og unge. Barnefilmkonventet vil bestå av en kombinasjon av key-notes, panelsamtaler med beslutningstakere, formidlere og pedagoger, presentasjoner av gode prosjekter innen film og ulike vellykkede formidlingsaktiviteter. Formålet er å presentere gode tiltak og prosjekter i Norge og Europa som kan inspirere og bidra til både økt kompetanse, god inspirasjon, økt samhandling og bedre formidling av film til målgruppa.

Kulturlivet i Norge er under et høyt press, og dette gjelder i høyeste grad også kultur for barn og unge. Økt inflasjon og svekkede tildelinger gir en presset økonomi både for kulturinstitusjonene og også for publikum. Barn og unges rett til å medvirke i sitt kulturtilbud er også et viktig punkt i barnekulturmeldingen, og har krevd nytenkning for de aller fleste tilbyderne. Begge disse momentene er også viktig for festivalens øvrige satsing på barn og unge. Å se hvordan dette løses i andre europeiske land er spennende og forhåpentligvis nyttig når man skal legge nye strategier for formidling.

Samtidig ser vi at både den tidligere armlengdes avstand-prinsippet for statlig finansiering av kulturinstitusjoner blir gradvis spist opp av antall «bokser for gode tiltak det skal leveres på» for tiltak som søker tilskudd. Er det en fare for at selve kunsten blir mindre viktig enn prosjektets hensikt og måloppnåelse? Vi ser også at selve ytringsfriheten er truet, både ved en stadig mer brutal offentlig meningsutveksling som gjør det krevende for unge å delta i samfunnsdebatten og at prosjekter risikerer sensur av en sensitiv opposisjon. Alt dette er temaer vi ønsker å belyse og diskutere på årets konvent.

I tillegg er barn og unges medievaner i stadig endring, og vi ser fram til å dykke ned i resultatene fra Dansk filminstitutts undersøkelse og rapport «Tætt på børn og unge», og samtidig få innspill fra de andre nordiske landene. Og ikke minst er det spennende å høre hva de unge selv tenker rundt ytringsfrihet og kuratering av eget filmprogram.

Haugesund barnefilmkonvent arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og Filmkraft Rogaland. 

 

Program (med forbehold om endringer)

Moderator: Ingvild Bjerkeland, filmviter.

09.00 – 09.10 Velkommen + åpningstale fra Matias Hilmar Iversen, Kulturtanken 

 

09.10 – 09.30 Filmpresentasjon: Ibelin, av produsent Ingvil Giske

Ibelin er filmen om Mats Ibelin Steen. Han var født med en sykdom som gjorde at han mistet mer og mer muskelkraft, og til slutt døde bare 25 år gammel. Foreldrene trodde han ikke hadde noen venner og levde et isolert liv. Først etter at han var død oppdaget foreldrene hvor mange venner han faktisk hadde, og hvor mye han hadde betydd for dem.

 

09.30 – 10.00 Presentasjon av rapporten «Tætt på børn og unge» av Rikke Flodin, partner Will & Agency

Det Danske Filminstitut har ved hjelp av konsulentfirmaet will&agency gjennomført en storstilt kvalitativ undersøkelse av barn og unges medievaner i Danmark, hvor man har sett på hvordan dagens barn bruker film, serier, sosiale medier og spill, samt hvilken betydning innhold, skjerm og medier har i deres liv og hverdag.

 

10.00 – 10.40 Barn og unges mediebruk i Norge.

Kort presentasjon av situasjonen i Norge av Sigbjørn Sandberg, Statistikk- og analyserådgiver ved Norsk filminstitutt. Panelsamtale med Rikke Flodin til slutt. Moderator Berit Andersen, Norsk filminstitutt.

 

10.40 – 11.00 Kaffepause

 

11.00 – 11.20 Skolekino i Paris

Presentasjon av organisasjonen Enfances au Cinema, som administrerer skolekinovisninger for barnehager og grunnskolen, samt arrangerer filmfestivalen Mon premier festival (Min første filmfestival). Av Florence Dupont, programdirektør.

 

11.20 – 12.10 Skolekino i Norden: korte presentasjoner og panelsamtale.

Hvilke ulike skolekinoordninger har vi i Norden, og hvilke gode eksempler kan overføres eller inspirere til tiltak i andre land. Hva er felles utfordringer og hvordan kan vi bli bedre på å nå ut med film i skolen. Med: Rose-Marie Strand, Folkets Bio i Sverige; Marjo Kovanen, Koulukino i Finland og Jacob Breuning, Med Skolen I Biografen. Moderator Silje Riise Næss, Norsk filminstitutt.

 

12.10 – 13.00 Lunsj

 

13.00 – 13.30 Norgesfilms nye skolekinoplattform

Presentasjon av den nye filmpedagogiske-satsingen til Filmrommet, ved redaksjons- og markedssjef Tina Andersson.

 

13.30 – 14.00 Filmpresentasjon: Hei Verden, av regissør Kenneth Elvebakk

Er det problematisk å vise film om å være ung og skeiv i dag? Regissør Kenneth Elvebakk har de siste to årene reist i DKS med dokumentarfilmen Hei Verden og møtt ungdomsskoleelever fra nord til sør. Det har vært mange spennende samtaler, men også utfordringer. Elvebakk vil dele noen av sine erfaringer med skolevisninger og vise klipp fra filmen. 

 

14.00 – 14.20 Case-study: Tett på ungdommen

Hvordan få tiktok-generasjonen til å fordype seg i film? Hvilke forskjell er det på gutter og jenters egen filmproduksjon? Av Christina Svien, filmviter og medielærer Nannestad vgs og styremedlem i Mediepedagone.

  

14.20 – 14.35 Kaffepause

  

14.35 – 15.35 Paneldiskusjon: Vågal kunst/ytringsfrihet/ytringsmot

Er det mulig å lage kontroversiell kunst for barn og unge? Hvor opptatt er ungdom selv av å ikke å krenke andre? Hvordan skal filmskapere forholde seg til økende sensitivitets grad? Hvordan kan vi sikre at kunst ikke bare blir et virkemiddel for å sikre mangfold, representasjon og ulike samfunnspolitiske målsetninger? I panelet sitter regissør Rasmus Sivertsen, medielærer Christina Svien, Måns Leonartsson, kommunikasjonssjef i BUFF i Malmø og Silje Riise Næss, NFI. Moderator: Ingvild Bjerkeland.

 

15.35 – 15.55 Når ungdom får velge selv

Den norske filmfestivalens ungdomspanel presenter arbeidet med den nye ungdomsfilmfestivalen Ung Film. Med Sofie Hagland Børseth, ungdomskordinator, ungdomspanel representanter Grace Kwizera Pettersen og Åsmund Lervik Tornli.

 

15.55 – 16.00 Oppsummering/avslutning

 

17:00 Gratis filmvisning Rebel for lærere på Haugalandet, Festiviteten.
I forkant av visningen vil Stig Andresen fra Norsk filminstitutt gi kort presentasjon av ulike tilbud av pedagogiske opplegg – såkalte filmstudieark - til filmer som er egnet for bruk i skolen. 

 

17:30 Middag for konferansedeltakerne

 

Påmelding og priser (uten festivalpass eller akkreditering):

Barnefilmkonvent (inkl. middag) 

Tirsdag 22. aug kl.09.00-16.00 i Salongene, Maritim Hotell.
Lunsj inkludert, middag tirsdag kl. 17.30 på To Glass.

Pris: 1 630,-

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag)

Pris. 1 050,-

For påmelding: Kjøp billett her

Påmelding og priser (med festivalakkreditering): 

Barnefilmkonvent (inkl. middag) 

Pris: 1430,- 

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag)

Pris: 875,-

Påmelding i akkrediteringsskjema, for spørsmål kontakt festivalkoordinator vibecke@filmfestivalen.no

Årets programutvalg har bestått av Cathrine Jacobsen (Kulturtanken), Berit Andersen (Norsk filminstitutt), Geir Bergersen (Mediepedagogene), Gyda Myklebust og Tonje Hardersen (Den norske filmfestivalen).

Arrangert i samarbeid med:

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpgBilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg
{{loaderText}}