Barnefilmkonvent

HAUGESUND BARNEFILMKONVENT

Tid: Tirsdag 23. august og onsdag 24. august. Sted: Clarion Collection Amanda Hotel

Illustrasjon: Christian Høkaas

Illustrasjon: Christian Høkaas

I år arrangerer vi for første gang et eget BARNEFILMKONVENT, en to-dagers fagkonferanse fra tirsdag 23. til onsdag 24. august. Haugesund barnefilmkonvent vil være en årlig møteplass for alle som er involvert i film og dataspill rettet mot barn og unge. Barn og unge vokser nå opp i en jungel av audiovisuelle medier - fra kinofilm, dataspill og strømmetjenester, til sosiale medier på mobiltelefonen, som TikTok og Snapchat. I praksis betyr det at levende bilder er tilgjengelig for dagens barn og unge nærmest døgnet rundt, som både kunst og kulturuttrykk og som ytrings- og kommunikasjonsform. 
 
Barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, slår fast at kunnskap om levende bilder er en viktig del av den kulturelle danningen til barn og unge, og at blant målene for den nasjonale filmpolitikken er at barn og unge skal bli reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle medier, og slik bidra til en kritisk og opplyst offentlighet. 
 
Barn og unge skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv, og barn og unges rett til å medvirke i sitt kulturtilbud er også et viktig punkt i barnekulturmeldingen. Dette krever nytenkning for de aller fleste tilbyderne av kunst og kultur til, for og med barn og unge. Hvordan kan barn og unge gis mulighet for reell medvirkning og deltagelse i produksjon og formidling? Den kulturelle skolesekken tilbyr kunst- og kulturopplevelser til alle barn og unge gjennom skolen. Men hvor rustet er skolen i dag, etter fagfornyelsen, til å bruke kunst- og kulturopplevelser og praktiske og estetiske læringsprosesser? Bidrar skolen selv til at elevene blir «kritiske og reflekterte brukere» av audiovisuelle medier? 

Konventet arrangeres av Den norske filmfestivalen i Haugesund, i samarbeid med Norsk filminstitutt og Kulturtanken. 

I forkant av barnefilmkonventet arrangerer Norsk filminstitutt en panelsamtale om produksjon av norsk barnefilm. Arrangementet starter 9:30 på samme arena og er åpent for alle. Mer info her.

  

 

HAUGESUND BARNEFILMKONVENT – PROGRAM 2022 – DAG 1  

   

   

TIRSDAG 23/8    

FILM OG SPILL I SKOLEN    

    

Moderator: Jakob Berg (kommunikasjonsrådgiver, Norsk filminstitutt)  

   

  

11:00     Lunsj og registrering   

    

12:00 Velkommen, v/ Tonje Hardersen (festivaldirektør i Den norske filmfestivalen)  

   

12:10     Åpningsinnlegg, v/ Kjersti Mo (direktør i Norsk filminstitutt)  

    

12:30    Keynote - Notodden skolefilmfestival   

v/ Hilde Hem (daglig leder og kinosjef i Notodden kommune)  

   

“Neste generasjon filmskapere kommer fra Notodden” - langsiktig og forutsigbar introduksjon til film og filmskaperyrket for barn og unge.  

  

  

12:55  Teknisk pause  

    

  

13:00  Introduksjon til spillkino – dataspill som estetisk opplevelse   

Jørund Høie Skaug (Kulturtanken) og Odin Nøsen (Spillpedagogene)     

Kollektiv spilling og formidling i skolen. Introduksjon, erfaringer og eksempler.   

    

Spillkino er et nytt formidlingsformat for dataspill, med storskjerm og aktivt publikum. Odin Nøsen og Jørund Skaug søker etter kinofølelsen, og viser utvalgte spillsekvenser med vekt på den estetiske opplevelsen.  

    

13:25     Historiefortelling med bruk av spill   

Lise Grimnes (forfatter) med opptak av gamer Ingeborg Egge, DKS     

Testforestilling – FRAC –  Assasin’s Creed Unity   

  

Lise Grimnes forteller om hvordan hun og Ingeborg Horn Egge utviklet en forestilling for ungdomsskole/vgs i Den Kulturelle Skolesekken. Dette er en pilot hvor ungdom skal få oppleve den franske revolusjonen gjennom muntlig historiefortelling og dataspillet Assassins Creed. Lise deler raust av erfaringer og utdrag etter at de første ukene på turné er gjennomført.  

  

    

13:50     Pause    

  

   

14:00     Hvor er Anne Frank – fra bok til film   

Nille Stormoen (markedssjef og administrativ leder, Arthaus)  

Presentasjon av DKS-utviklingsprosjekt.   

    

Presentasjon av animasjonsfilmen Hvor er Anne Frank og arbeidet med undervisningsopplegg, etter tildeling av midler via NFIs helt nye tilskuddsordning Utvikling av formidlingsopplegg i DKS.  

  

  

14:20     Selvets teater – Ibsens drama i SoMe sin tid     

Ola Martin Fjeld (regissør og produsent) og Silje Foss Langeland (redaktør, Salaby)  

Samarbeid, læringsprosjekt og film i Salaby, Gyldendals læringsportal   

   
 Hvilken verdi har Ibsen sine dramaer for en 12-åring i 2022?   
    

Gyldendal sin Salaby-redaksjon fikk sammen med Ola Martin Fjeld i 2020 støtte fra Utdanningsdirektoratet til å lage et skoleopplegg for 5-7.klasse om Ibsen. Målet var at elevene ikke bare skulle lære om Ibsen, men også oppleve at Ibsen sine dramaer og karakterer var relevante for dem. Resultatet ble en prisbelønnet kortfilm lansert i fjor og en mini-serie som lanseres denne høsten på Gyldendals læringsportal for barneskolen, Salaby  
    

Ola Martin Fjeld og Silje Foss Langeland kommer for å fortelle hvordan kortfilmen Følgere og mini-serien Vær deg selvnok! ble til og hvordan de jobber for å skape engasjerende historier for barn som brukes i undervisning på nesten alle norske barneskoler i dag.     

     

 

14:40     Filmformidling i skolen   

Kalle Løchen (filmformidler)    

   

Hva er en fortelling, og hva er en forteller, når vi snakker om film? Hvem skal vi snakke til? Man skal ikke undervurdere, ei heller overvurdere, sitt publikum.   

Et innlegg bygd på egne erfaringer, fra barne- og grunnskole til høyskoler i rollen som moderator og filmkonsulent.     

  

    

15:00     Pause    

  

  

15:10     Paneldebatt: Har film og spill en plass i skolen?  

  

3,8 prosent av arbeidsstokken i EU jobber innen kreative yrker, og design og innovasjon er viktig innen de fleste disipliner. Likevel opplever vi at estetiske fag stadig har en lav og nærmest fallende status i den norske skolen og at estetiske læringsprosesser blir lite brukt.  

   

Kan en styrking av praktisk estetiske fag gi et nytt fokus på betydningen av kunst, dannelse og estetikk i utdanningen kan det bidra til å forhindre frafall og gjøre elevene mer forberedt på det nye arbeidsmarkedet? Bør det innføres kompetansekrav til lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag?  

Barn og unge vokser opp omgitt av audiovisuelle medier - fra kinofilm, dataspill og strømmetjenester, til sosiale medier på mobiltelefonen.  I praksis betyr det at levende bilder er tilgjengelig for dagens barn og unge nærmest døgnet rundt, som både kunst og kulturuttrykk og som ytrings- og kommunikasjonsform.  Hvilken rolle bør audiovisuelle- kunst og kulturuttrykk som film og spill ha i skolen?  

   

Paneldeltakere:   

Kjell Inge Bråtveit (avd.leder ved Karmsund vgs og bystyremedlem og leder av Utvalg oppvekst, Arbeiderpartiet), Øystein Mathisen (stortingsrepresentant, utdannings- og forskningskomiteen, Arbeiderpartiet), Olav Rommetveit Staveland (undervisningsinspektør Bø ungdomsskole), Odin Nøsen (Spillpedagogene) Kristian Andaur (styreleder i Samarbeidsforum for estestiske fag) og Anders Amundstad-Balle (Haugesund Høyre).  

Moderator: Matias Hilmar Iversen (enhetsleder fagansvarlige DKS, Kulturtanken)  

   

  

16:00     Ordinært program slutt    

  

   
 16:30  Kraftkinoen - mottakelse og visning av utvalg fra kortfilmprogrammet i Cinemagi i        oppblåsbar kino  

  

   

17:30     Middag på To glass, 2.etg  

  

   

19:30   Åpningsforestilling New Nordic Films - Triangle of Sadness – EDDA 1  

    
  

  

 

HAUGESUND BARNEFILMKONVENT – PROGRAM 2022 – DAG 2 

  

  

ONSDAG 24/8      

MEDVIRKNING OG INKLUDERING        

    

  

09:00   Kunnskapsreisen Kampen om Narvik - en unik metode for digital læring i skolen og     et verktøy for å få skoleungdom tilbake i kinosalen.  

v/Michael Brekke (sjefsredaktør) Educational Storytelling forlag og film   

og Live Bonnevie (produsent) Nordisk film  

  

Nordisk Film og Educational Storytelling har sammen bygget en digital kunnskapsreise rundt filmen «Kampen om Narvik». Målet er å engasjere skoleungdom med en storfilm og deretter å tilby dem et dypdykk inn i læreplanen med fokus på kritisk tenkning, samarbeid og diskusjon, refleksjon og dybde.  

   

Kunnskapsreisen er utviklet ved å forene filmskapere, pedagoger, aktuelle målgrupper og fagmiljø, og målet er å gi elevene maksimalt læringsutbytte og et digitalt verktøy som er intuitiv og enkelt å bruke.   

   

Live og Michael kommer til Barnefilmkonventet for presentere den rykende ferske kunnskapsreisen «Kampen om Narvik».  

   

  

09:25     VOICE – film, metode og medvirkning   

v/ Ane Hjort Guttu (regissør)   

og Sujani Sutharsan (medvirkende)    

  

VOICE er en hybrid film som blander et dokumentarisk forelegg med iscenesatt rammefortelling. Filmen baserer seg på erfaringer fra filmworkshoper for ungdom, og tar for seg unge og voksnes forhold til moderne digital bildekultur, og spesifikt ungdoms medbestemmelse og representasjon i kulturuttrykk som skildrer deres liv. Filmen er lagt til Linderud i Groruddalen i Oslo. VOICE lanseres høsten 2022.  

    

  

10:10     Pause   

  

  

10:25     Norsk filminstitutt presenterer:   

Medvirkningstiltak for barn og unge i film og spill   

v/ Julie Ova (avdelingsdirektør formidling og samfunn, Norsk filminstitutt)  

  

   

10:35     Presentasjon av prosjektene:   
       

BIFF UNG - satsning                                                       

v/ Tor Fosse (festivalleder, Bergen internasjonale filmfestival)   

og Johannes Vang (tilrettelegger for workshop)   

  

BIFF UNG satser både på filmworkshop sommeren 2022 og arrangementsavvikling før og under BIFF for unge fra en rekke forskjellige grupperinger: filmklubben HUFF, Kulturskolen, Skeiv Ungdom, Funksjonshemmede og elever ved Ny-Krohnborg ungdomsskole.   

  

   

10:55     With Grace - En klimahistorie på barns premisser   

v/ Johanne Kristensen Sandvik (Differ Media)  

   

With Grace er en leken og naturnær film om en kenyansk jentes oppvekst på klimaendringenes frontlinje. Johanne Sandvik fra Differ Media deler erfaringer fra målgruppas medvirkning både i skapelsesprosessen, og i utforming av aktiviteter og kreative formidlingsmetoder for distribusjon."   

  

 

11:15   Pause  

   

 

11:25  Barnefilmfestivalen + medvirkning = sant  

v/ Mette Cecilie Johansen (prosjektleder),   

Shanah Tahsin Selman og Aarya Marathe (representanter fra                       

prosjektklassen) og Debbie Hoggan (lærer Kristiansand International School)  

   

Prosjektklassen har vært med på forberedelsene og gjennomføring av Barnefilmfestivalen 2022. Hele prosjektet ble avsluttet med at noen av elevene deltok i Barnejuryen. Her er det barna selv som ser, bedømmer og juryerer en av prisene. Barnas aktive deltagelse og medvirkning er viktig og verdifull, for både barna selv og for festivalen.  

  

   

11:45     Samtale og mulighet for innspill fra salen   

   

      

12:00     Lunsj   

  

  

13:00     Ordinært program slutt  

    

   

13:00     Filmvisning av Close – EDDA 5  

   

   

  

  

Med forbehold om endringer.   

 

Påmelding og priser:

Barnefilmkonvent (inkl. middag tirsdag kveld) 

Tirsdag 23. aug kl.11.00-16.00 - onsdag 24. aug 09.00-13.00 på Åndenes Hus, Hotell Amanda.
Lunsj inkludert begge dager og middag tirsdag kl. 17.30 på To Glass.

Pris: 1 430,-

Barnefilmkonvent (ikke inkl. middag tirsdag kveld)

Tirsdag 23. aug kl. 11.00-16.00 - Onsdag 24.aug kl. 09.00-13.00 på Åndenes Hus, Hotell Amanda.
Lunsj inkludert begge dager.

Pris: 750,-

For påmelding: kontakt vibecke@filmfestivalen.no

Norsk filminstitutts presentasjon av Medvirkningstiltak kl. 10 onsdag 24. august er åpen for alle og krever ingen forhåndspåmelding.

{{loaderText}}