Cinemagi Medielab åpner i oktober

Foto: Grethe Nygaard

Foto: Grethe Nygaard

I samarbeid med Haugesund kommune åpner Den norske filmfestivalen Cinemagi medielab i oktober, som en del av sin satsing på barn og unge under årets jubileumsfestival!

Medielaben vil bli et innovativt og interaktivt mediesenter hvor barn og unge kan delta aktivt på ulike stasjoner innen film, programmering, spill og andre nye medier. Cinemagi medielab vil arrangeres på Gamle Slaktehuset, og har mottatt kr 300 000,- i støtte fra Norsk filminstitutts støtteordning for medvirkningstiltak.

Hovedmålgruppen vil være barn og unge, ikke bare som publikum, men også som delaktige medspillere innen idéutvikling, programmeringen og gjennomføring. Haugesund kommunes ungdomsråd vil bidra i planleggingsfasen sammen med barn og unge via aktører fra festivalens øvrige samarbeidspartnere.

Medvirkning fra barn og unge er en sentral del av regjeringens kulturmelding for barn og unge, og Den norske filmfestivalen ønsker å tilby barn og unge på Haugalandet et inkluderende samlingspunkt for film og spill, for å på sikt kunne bidra til et større mangfold i rekrutteringsgrunnlaget til bransjen.

«Den norske filmfestivalen ønsker å bidra til at barn og unge får en økt forståelse for film- og spillutvikling og samtidig lære dem å se kritisk på verden hvor de stadig må navigere i et medielandskap i rask og evig utvikling. Festivalen ønsker også å bidra til å styrke det kulturelle tilbudet til barn og unge på Haugalandet, da vi har stor tro på at et sterkt kulturliv er viktig for å skape gode steder å bo, og her spiller filmfestivalen en viktig rolle», sier festivalsjef Tonje Hardersen.

«For Haugesund kommune er barn og unge viktige publikummere som vi skal ta på alvor. Vi må gi barn og unge samme kvalitet som vi gir til voksne. Cinemagi medialab er noe nytt som jeg tror vil fascinere og inspirere. Andre plasser har en kanskje vitenparker som kan gi noe av den samme opplevelsen for unge, men det finnes ikke på Haugalandet. Jeg gleder meg til å se barn og unge oppleve Cinemagi!», sier Simon Næsse, direktør kultur, idrett og frivillighet.

{{loaderText}}