Kinoseminar

KINOSEMINAR: KINO PÅ VEI UT AV PANDEMIEN

 Tid: Søndag 21. august kl. 16.30 Sted: Quality Hotel Maritim, Caianosalen I Pris: Gratis med festivalpass

Foto: Jan Kåre Næss

Foto: Jan Kåre Næss

Årets kinoseminar er et samarbeid mellom Film & Kino, Norske Filmdistributørers Forening og Medietilsynet. Seminaret skal fokusere på pressende og relevante problemstillinger som gjelder norsk kino og distributører i dag. 

Innhold:

16.30 - 17.00 / Branding-kampanje om Kinolansering av film

Moderator: Agnethe Sophie Buus Jensen (Norske Filmdistributørers Forening)

Deltakere: Jørgen Stensland (Film & Kino) og flere (TBA)

17.00 - 17.30 / Hvordan holde på nøkkelpersonale under en krise som pandemien, hvordan rekruttere, attrahere og utvikle personalet under utsatte konkurranseforhold?

Foredragsholder: Kaja Eidet Eikeland (daglig leder, Assessit)

Assessit vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge å rekruttere de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Moderator Q&A: Espen Lundberg Pedersen (Film & Kino)

17.30 - 18.00 / Statlig forhåndskontroll og aldersklassifisering av kinofilmer avvikles 1. januar 2023 og kinofilmdistributørene får en ny oppgave

Stortinget vedtok 8. juni endringer i bildeprogramloven som gjør at kinofilmdistributørene får samme oppgave og ansvar som andre distributører av filmer. Dette betyr at kinofilmdistributørene skal sette aldersgrenser på filmene selv etter retningslinjer fastsatt av Medietilsynet. Medietilsynet vil presentere endringene i loven og det videre samarbeidet med bransjen framover i forbindelse med lovendringen.

Foredragsholder: Trude Kanestrøm og Ove Watne (Medietilsynet)

{{loaderText}}