Mottakere av Haugesund bys hederspris Den spillende Faun

Mottakere av Haugesund Bys hederspris Den spillende Faun  

1988 Bente Erichsen  

1989 Elsa Brita Marcussen  

1990 Arne Hestenes  

1991 Pål Bang-Hansen  

1992 Gunnar Johan Løvvik  

1993 Egil B. Fonn  

1994 Eva Isaksen  

1995 Liv Ullmann  

1996 Åse Kleveland  

1997 Vigdis Lian  

1998 Knut Bohwim  

1999 Per Haddal  

2000 Bjørn Hoenvoll  

2001 Herborg Kråkevik  

2002 Sigve Endresen  

2003 Jan Erik Holst  

2004 Sigurd Moe Hetland  

2005 Lena Endre og Richard Hobert  

2006 ingen utdeling  

2007 Brian Cox  

2008 Martin Nordvik og Derek Malcolm  

2009 Jørn Rossing Jensen og Kalle Løchen  

2010 Lene Løken  

2011 Stine Oppegaard  

2012 Lars Roar Langslet  

2013 Liv Jacobsen  

2014 ingen utdeling  

2015 Billie August  

2016 Håkon Skogrand  

2017 Frida Ohrvik  

2018 ingen utdeling  

2019 ingen utdeling 

2020 Anja Breien

2021 ingen utdeling

2022 Guttorm Pettersen

2023 Ingen utdeling

{{loaderText}}