Panelsamtale om barnefilmproduksjon

Panelsamtale: Hvordan styrke produksjonen av kinofilm for barn?

Tid: Tirsdag 23. august kl. 09:30 – 10:45 Sted: Åndenes Hus, Hotell Amanda Pris: Gratis

Foto: Grethe Nygaard

Foto: Grethe Nygaard

Hvordan kan Norsk filminstitutt (NFI) og bransjen best jobbe sammen for å styrke produksjonen av norsk barnefilm? NFI invitere til en panelsamtale med deltakere fra den produserende delen av bransjen. Hva er status for barnefilmen; hvordan står det til med tilfanget av prosjekter; hvem satser på å skape barneinnhold, og hva slags filmer jobbes det med? Hvilke tendenser ser vi, og hva anser bransjen som muligheter og begrensningene i dag?

{{loaderText}}