Program for Archfest 2023

Program

Vi ønsker dere velkommen til Norwegian ArchFest 2023!

«SISTE AKT, NY TAKT» handler om stemme instrumentene i stedsutviklingen til å yte høy kvalitet også i livets siste vers, og samtidig forberede samfunnet på en helt ny melodi forfremtidige generasjoner. Innen planlegging og arkitektur handler det om å forstå hvilke prioriteringer som kreves for å møte ønskene, behovene og begrensningene for vår tids eldre innbyggere, som er annerledes enn tidligere. Det handler også om å akselerere tilpasningen til en ressurstilgang og -bruk som er svært annerledes enn tidligere, der løsningen ligger i en sirkulær forståelse fremfor en lineær. Norwegian ArchFest inviterer til arkitekturfilmfestival i Haugesund. Arrangør er Haugesund kommunes Enhet for byutvikling og Den norske filmfestivalen i Haugesund, i samarbeid med Holon Arkitekter som stiller lokaler og Vikanes Bungum Arkitekter som arrangerer festen. I tillegg samarbeider vi i år med Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke, Stavanger arkitektforening og Rogaland fylkeskommune.

Foredragene er hos Holon Arkitekter, Torggata 10.


SØNDAG 20. august

Det gode liv i Haugesund. Hva gjøres for å skape en by som er god for eldre? Vi byr på en åpensamling med politikere og innbyggere, med innlegg og samtale med Jérome Picard (LOCAL) og AnneBerit Rafoss (Aldersvennlig Norge). I tillegg drøfter vi temaet i lys av grep som foreslås i ny arealdel tilkommuneplanen som er på høring.

Filmvisning:

On the Adamant
Edda 2, 17.00

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpgSISTE AKT – mandag 21. august

Vi starter dagen med morgenvandring.

Filmvisning

To dokumentarfilmer på 30 minutter hver i en visning.

Where We Grow Older

Gråttgull Bergen

Maritim kino, kl. 09.00

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

I Ålesund har Helsedirektoratet etablert Senteret for et aldersvennlig Norge. Vi får besøk av Anne Berit Rafoss som er del av et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Jérome Picard er partner ved Local, hvor han har en ledende rolle i designutvikling av urbane og arkitektoniske prosjekter. Med mer enn 13 års erfaring som kreativ leder i Bergen og europeiske arkitektkontorer beveger Jerome seg fritt mellom disiplinene arkitektur og byutvikling. Picard står også bak dokumentaren Greymatter, som er et prosjekt om den nåværende tilstanden til hvordan vi blir gamle og bor i sentrum av byer, og bruker Bergen som case-studie.

Fra ABO Plan & Arkitektur kommer Aina Tjosås, som er avdelingsleder/fagansvarlig plan og rådgiver for areal- og samfunnsplanlegging. Aina har erfaring fra Husbanken og som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Os kommune. Hun har solid kompetanse på handlingsrommet mellom arkitektur og plan, med god oversikt over en rekke prosjekter nasjonalt og hvilke grep som adresserer de problemstillingene som må løses. Etatsjef for Byarkitekten i Bergen kommune, Maria Molden jobber for å fremme kvalitet i alle bygde omgivelser. Arkitektur- og byformingsstrategien for Bergen gir råd om hvordan arkitektonisk utforming kan bidra til å skape en by der det er lett for alle å orientere seg. Maria er en synlig

stemme i byutviklingen og deler sine erfaringer og innsikt med oss. Demografiske endringer og boligbehov henger sammen. Hva sier tallene, hva anbefales i planprosesser og hvordan responderer kommunene? Samfunnsgeograf Gunnar Berglund i Asplan Viak har jobbet med dette i hele landet over mange år. Analysene legges til grunn for

byutviklingsstrategier og kommuneplaner – også i Rogaland. Hva er de gode grepene? Våre fellesskap trues. I en mer tolerant framtid, i en mer lokal tenkning og mer bærekraftige steder må vi og lage aldersvennlige steder. Dette betyr ny praksis for reguleringsplaner, ny praksis for kommuneplaner. Harald Brynlund-Lima vil fortelle om den lokale og tolerante vendingen som vi må jobbe med i stedsutvikling og byplanlegging framover.

Filmvisning

Soviet Bus Stops

Edda 2, 17.30

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Om kvelden er alle invitert til vår tradisjonelle festivalfest hos Vikanes Bungum Arkitekter. Det serveres tapas og bys på god stemning i deres nyoppussede lokaler.


NY TAKT – tirsdag 22. august

Filmvisning

The Proof of the Pudding 

Maritim kino, 09.00

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Poppy Kalesi er koordinator for internasjonalt arbeid i Rogaland fylkeskommune. Hun gir oss en innsikt i et europeisk perspektiv og EUs vertkøy for en berekraftig omstilling av samfunnet, i lys av to ulike tilnærminger - visjoner og fakta, gulrot og pisk. Har du hørt om EUs taksonomi og Fit for 55? Hva med New European Bauhaus? Folkens, det er lurt å kunne navigere stjernehimmelen og finne sin veg inn i fremtiden. Det er en stor verden der ute. Fra VILL Arkitektur i Bergen kommer Fredrik Barth. VILL er mye mer enn et arkitektkontor, de omtaler seg selv som et kollektiv satt sammen av ulike satsinger som har bærekraft i et vidt begrep som ryggrad i sin virksomhet. Her finner du sosialentrepenører, scenograf, produktdesignere, agronomer, interiørarkitekt og arkitekter, som alle jobber under bærekraft-paraplyen. De lager egne bærekraftige materialer, oppsirkulerer materiale og tegner bygg og byer. Vi har også eksempel på inspirerende sirkulær arkitektur i Haugesund. Kirsti Sveindal fra Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke vil fortelle om det nye administrasjonsbygget til HIM på Årabrot.

Om ettermiddagen samles vi igjen for festivalens siste del av programmet. Vi har invitert Elin Hansen, som er fagansvarlig for sirkulærøkonomi i ZERO og jobber med klimaløsninger spesielt innen bygg og anlegg. Zero Emission Resource Organisation er en norsk stiftelse som jobber for å promotere nullutslippsløsninger. Hansen har tidligere vært miljørådgiver i Statsbygg for Prosjekt nytt regjeringskvartal og Prosjekt nytt Nasjonalmuseum, og kom til ZERO fra stillingen som leder for sirkulær rådgivning i Loopfront, en norsk IT-plattform for ombruk i bygg og eiendom. Mad arkitekter er et av Norges ledende kontorer innen ombruk og transformasjon, og jobber med bærekraft innen mange ulike fagområder. Daglig leder i Mad Oslo, Åshild Wangensteen Bjørvik, skal presentere prosjektet Kristian Augusts gate 13, en spennende fortelling om en pilot innen ombruk av brukte byggematerialer. Eivor Vik, fra Stavanger-avdelingen i Holon arkitektur vil dele deres tilnærming til sirkulær arkitektur, med eksempler fra deres prosjekter.

Filmvisning

Plan 75 

Edda 2, 17.00

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg
{{loaderText}}